Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
послуги
правила надання фінансових послуг
інформація для споживачів
ліцензії та дозволи
умови членства
органи управління
 -  архів
контактна інформація
наші філії
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 

ДОВІДКА

ПРО СКЛАД ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЦЕНТР-КРЕДИТ»

31 травня 2021 року

 

СПОСТЕРЕЖНА РАДА

№ п/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Дані паспорту або документу, що його замінює

Посада в органі управління

Освіта

Відомості про наявність/відсутність непогашеної судимості на корисливі злочини

1

2

3

4

5

6

1.

Гаврилюк

 Василь Антонович

 

голова спостережної ради

вища

судимість за корисливі злочини відсутня

2.

Гаврилюк Віктор Антонович

 

заступник голови спостережної ради

середня

судимість за корисливі злочини відсутня

3.

Равлик Тетяна Леонідівна

 

секретар спостережної ради

базова вища

судимість за корисливі злочини відсутня

4.

Пароконний  Валерій Миколайович

 

член спостережної

ради

професійно-технічна

Судимість за корисливі злочини відсутня

5.

Бурбан Валентин Макарович

 

член спостережної ради

базова вища

судимість за корисливі злочини відсутня

 

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

1

2

3

4

5

6

1.

Гаврилюк Галина Миколаївна

 

голова ревізійної комісії

вища

судимість за корисливі злочини відсутня

2.

Білоус Микола Дмитрович

 

заступник голови ревізійної комісії

вища

судимість за корисливі злочини відсутня

3.

Савранчук Раїса Борисівна

 

секретар ревізійної комісії

вища

судимість за корисливі злочини відсутня

 

КРЕДИТНИЙ КОМІТЕТ

1

2

3

4

5

6

1.

Данилюк Юлія Геннадіївна

 

голова кредитного комітету

вища

судимість за корисливі злочини відсутня

2.

Гаврилюк Руслан Васильович

 

заступник голови кредитного комітету

вища

судимість за корисливі злочини відсутня

3.

Слободянюк Віталій Анатолійович

 

секретар кредитного комітету

вища

судимість за корисливі злочини відсутня

 

 

ПРАВЛІННЯ

1

2

3

4

5

6

1.

Гаврилюк Руслан Васильович

 

голова правління

вища

судимість за корисливі злочини відсутня

2.

Єгорова Зоя Іванівна

 

заступник голови правління

вища

 

судимість за корисливі злочини відсутня

3.

Маковійчук Володимир Петрович

 

член правління

вища

судимість за корисливі злочини відсутня

 

  

                        Органи управління кредитної спілки
 Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

                       Загальні збори членів кредитної спілки
 Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

                             Спостережна рада кредитної спілки
  
Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

                                Правління кредитної спілки
  
Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

                                     Кредитний комітет
  
Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
  
                                                   Ревізійна комісія
  Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України